Välkommen till en större värld

Vill du och ditt företag upptäcka nya lönsamma affärer?
På Ampersand arbetar vi med smarta företag som vill öka sin lönsamhet
genom att se nya osedda kundgrupper. Vi skivar världen på genus, ålder och
etnicitet – tre stora grupper i samhället med stor och ökande köpkraft.
Genom att sätta dessa i centrum i framtagning av affärsstrategi,
produktutveckling och marknadsföring kan företag öka sin lönsamhet.

Att inkludera nya kundgrupper och deras önskemål innebär inte att
du exkluderar dina befintliga kunder. Snarare tvärtom. Det nya
erbjudandet kommer med största sannolikhet att tilltala även dem.

Följ oss på Facebook

March 10th, 2017 at 12:35pm
Högre börskurs med kvinnor i styrelsen. Intressant rapport från Styrelsebalans
1    View on Facebook
Ampersand shared Ican'tkeepquiet Göteborg's video.March 10th, 2017 at 7:58am
Gothenburg Women's day 2017
3    View on Facebook
November 7th, 2016 at 10:24am
Kul att projektet rullar vidare!
12    View on Facebook
September 18th, 2016 at 6:59am
Never assume all women are mothers. And never assume all kids are young. And - even if you are a woman with young children - you are still a person with own needs
3    View on Facebook
September 17th, 2016 at 6:50am
80% av alla köpbeslut fattas av kvinnor.
6    View on Facebook