Välkommen till en större värld

Vill du och ditt företag upptäcka nya lönsamma affärer?
På Ampersand arbetar vi med smarta företag som vill öka sin lönsamhet
genom att se nya osedda kundgrupper. Vi skivar världen på genus, ålder och
etnicitet – tre stora grupper i samhället med stor och ökande köpkraft.
Genom att sätta dessa i centrum i framtagning av affärsstrategi,
produktutveckling och marknadsföring kan företag öka sin lönsamhet.

Att inkludera nya kundgrupper och deras önskemål innebär inte att
du exkluderar dina befintliga kunder. Snarare tvärtom. Det nya
erbjudandet kommer med största sannolikhet att tilltala även dem.

Följ oss på Facebook

Ampersand

Ampersand is a business development consultancy. We help our customers find profitability by capitalising on the growing buying power of consumer groups like women, 50+, immigrants etc. We strive to include these new customers without excluding the old. We help our customer finding profitability by focusing the customer in business strategies, product development and communication. We are the leading experts in Sweden on womenomics and gender driven profitability. Ampersand is owned and driven by four women that all were in the management team for Volvo's concept car YCC, the first car where all decisions were made by women. *** Vi hjälper kunder att hitta lönsamhet genom att sätta kunden i centrum av affärsstrategier, produktutveckling, kommunikation och marknadsföring. Ampersand ser mångfald ur ett affärsperspektiv. För oss har mångfald många betydelser, till exempel nysvenskar, kvinnor, ålder över 50. Vi är Sveriges ledande experter på womenomics, genusdrivna affärer. Ampersand ägs och drivs av fyra kvinnor som alla var med i ledningsgruppen för Volvos koncept bil YCC, den första bilen där alla beslut fattades av kvinnor.
Ampersand
AmpersandMarch 10th, 2017 at 12:35pm
Högre börskurs med kvinnor i styrelsen. Intressant rapport från Styrelsebalans
1    View on Facebook
Ampersand
Ampersand shared Ican'tkeepquiet Göteborg's video.March 10th, 2017 at 7:58am
Gothenburg Women's day 2017
Ican'tkeepquiet Göteborg
Göteborg den 8:e Mars! - Vi höjer våra röster för allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter! March 8, 2017 in Gothenburg! - We raise our voices for everyones equal rights, responsibilities and opportunities! #icantkeepquiet #icantkeepquietgöteborg #icantkeepquietsweden
3    View on Facebook
Ampersand
AmpersandNovember 7th, 2016 at 10:24am
Kul att projektet rullar vidare!
12    View on Facebook
Ampersand
AmpersandSeptember 18th, 2016 at 6:59am
Never assume all women are mothers. And never assume all kids are young. And - even if you are a woman with young children - you are still a person with own needs
3    View on Facebook
Ampersand
AmpersandSeptember 17th, 2016 at 6:50am
80% av alla köpbeslut fattas av kvinnor.
6    View on Facebook