Välkommen till en större värld

Vill du och ditt företag upptäcka nya lönsamma affärer?
På Ampersand arbetar vi med smarta företag som vill öka sin lönsamhet
genom att se nya osedda kundgrupper. Vi skivar världen på genus, ålder och
etnicitet – tre stora grupper i samhället med stor och ökande köpkraft.
Genom att sätta dessa i centrum i framtagning av affärsstrategi,
produktutveckling och marknadsföring kan företag öka sin lönsamhet.

Att inkludera nya kundgrupper och deras önskemål innebär inte att
du exkluderar dina befintliga kunder. Snarare tvärtom. Det nya
erbjudandet kommer med största sannolikhet att tilltala även dem.

Följ oss på Facebook

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190