I vårt arbete utgår vi från aktuell forskning.  Vi utgår från innovationsmetoder som user driven innovation, design thinking och service design för att nämna några. Vi använder även vår en egen metod LASS.

LASS står för:

  • Look
  • Ask
  • Solve
  • Sell

Med hjälp av LASS kan vi tillsammans se till att ni får kundfokus igenom hela er process. Vi kan hjälpa er göra kundundersökningar där ni får helt andra svar än ni trott – för vi vet, att som man ropar får man svar.

Vill du veta mer om LASS-metoden och vårt sätt att arbeta? Ta kontakt med oss här. 

 

Litteratur vi gillar

BOKmoreWomen Want More
Michael J. Silverstein
BOKsellingSelling to Men
Selling to Women
Jeffery Tobias Halter